Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Odabrane stranice izvornika s prijepisom

157v

 1. e da se ĉô praĉa bôgatiemь
 2. ali plemenitiemь pravo ti
 3. govôru tko godiere veće bô-
 4. gatii ali plemenitii a nie se
 5. prie umôliô i službu bôgu
 6. učiniô tamo veću muku im-
 7. a zaĉô kômu bogь veće d-
 8. ava ôdь ônogai veću i slu-
 9. žbu hôće ôve rieči du-
 10. ša rekši tadai dva dijavo-
 11. la priđôše paklena crna i ve-
 12. le grda biehu koe gruboće
 13. nie ni bi e svi ezici mogli iz-
 14. reći ni svi pisci izpisati
 15. zaĉô nošahu u rukahь gvozd-
 16. ene svietiônike iôĉe nô-
 17. šahu zube kakonô grebeni
 18. a iz usta imь zmie pômalahu
 19. a ôči imь sunpôrômь gorahu
 20. iz nosa imь iedь kapaše i ô-
 21. vi vragovi svi dušu onui po-
 22. padoše ne daše oi ni dahnu-
 23. ti nego ju pômčaše k pak-
 24. lenomu vladaniju i srietoš-
 25. e ju druzi dijavli iz pakla i d-

158r

 1. opade imь u ruke i velikô vese-
 2. lie učiniše i za tolikoi ves-
 3. elie počeše zubi skržitat-
 4. i i rastrzati dušu onui među
 5. sobomь i pôčeše ju trniemь ve-
 6. zati edni a druzi vrućiemь
 7. olôvomь zalievahu a treti ju
 8. iedomь pojahu a četvrti ju ô-
 9. či vađahu govreći svaki koi
 10. namь služi tako e plaćenь za sl-
 11. užbu i ovai [slu] duša uzdišući
 12. zaupi glasomь mnogo žalosniemь
 13. i pođe u muke paklene u viekь v-
 14. iekomь amen. - - - - - -

(34) Počinu 12 petaka od duše

 1. Počinu . 12 . petaka . ôd duše .
 2. Skazanie ôd 12 petaka ka-
 3. ko zapovidie g(ospo)d(i)nь blaženomu
 4. petru i palu da sabludu ôv-
 5. ai 12 petka živiehu va edn-
 6. omu gradu krstijane a u drugomь
 7. gradu židove i imahu veliko pr-
 8. ienie o vieru među sobomь i re-
 9. koše židove krstijanomь ne mo-
 10. remo ovakoi stati i zlo žit-
 11. ie imati među sobomь poći
HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3