Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Libro u izdanju Milana Rešetara

Milan Rešetar: Libro od mnozijeh razloga. Dubrovački ćirilski zbornik od g. 1520. Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, knj. XV, Srpska kraljevska akademija, Sremski Karlovci 1926.

Izdanje u PDF-u

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3