Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Sažeci izlaganja / Summaries

Mateo Žagar

Libro od mnozijeh razloga u kontekstu dubrovačke ćiriličke pismenosti

Libro od mnozijeh razloga (1520) in the context of Dubrovnik's Cyrillic literacy

Vesna Badurina Stipčević

Apokrifni tekstovi u Libru od mnozijeh razloga (1520)

Apocryphal texts in Libro od mnozijeh razloga (1520)

Vuk Tadija Barbarić

Usporedba grafijskih rješenja u četirima šesnaestostoljetnim ćiriličnim rukopisima dubrovačke provenijencije

A comparison of graphemic solutions in four 16th-century Cyrillic manuscripts from Dubrovnik

Marija Ana Dürrigl

Za lubav Isukarsta – pripovijest o Svetom Julijanu

Za lubav Isukarsta (For the Love of Christ) – the Story of St. Julian

Ivana Eterović i Vera Blažević Krezić

Pogled na jezik Libra od mnozijeh razloga u kontekstu hrvatskih književnojezičnih koncepcija 16. stoljeća

An overview of the language of Libro od mnozijeh razloga  in the context of 16th-century Croatian literary and linguistic concepts

Dolores Grmača

Usporedba hagiografija u Libru i u Dubrovačkim legendama

A comparison of hagiographies in Libro od mnozijeh razloga and the Dubrovnik Legends

Amir Kapetanović

Priča o premudrom Akiru iz Libra od mnozijeh razloga (1520) u odnosu na starije i mlađe hrvatske tekstne inačice i njihove različite jezične stilizacije

The Story of Akir the Wise from Libro od mnozijeh razloga (1520) as compared to older and more recent Croatian versions of the texts and their various stylisations

Barbara Lomagistro

Pismo Libra od mnozijeh razloga u okviru pisarske djelatnosti u Dalmaciji

The script of Libro od mnozijeh razloga within the framework of scribal activity in Dalmatia

Milica Mikecin

Apokrifni tekstovi o Abrahamu u Libru od mnozijeh razloga

Apocryphal texts about Abraham in Libro od mnozijeh razloga

Lejla Nakaš

Skazanje i pripovidjenje od suda velikoga (Libro od mnozieh razloga 49a-56b)

Skazanije i pripovidjenije od suda velikoga (The story of Judgment Day) (Libro od mnozieh razloga 49a-56b)

Kristijan Paskojević

Grafija pisarskih ruku Libra od mnozijeh razloga

Variations in the scribal practice of the hands in Libro od mnozijeh razloga

Marinka Šimić i Antonija Zaradija Kiš

Cvijet kreposti u Libru od mnozijeh razloga: animalističke i leksičke osobitosti

The Flower of Virtue in Libro od mnozijeh razloga: Animalistic and Lexical Features

Josip Vučković

Pamćenje budućnosti: Sud veliki Gospodinov u ćiriličkome Libru od mnozijeh razloga (1520.) i hrvatskoglagoljski srednjovjekovni narativni prikazi Posljednjega suda

Memory of the future: Sud veliki Gospodinov in the Cyrillic Libro od mnozijeh razloga (1520) and medieval Croatian Glagolitic narrative representations of the Last Judgement

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3