Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Odabrane stranice izvornika s prijepisom

180r

  1. na . 15201. lieta hristovieh . na 20 .
  2. mieseca . maža . u dubrovniku . bii .
  3. izpisano . ôvoi . libro . ôd . mnozieh
  4. razloga .2

1 Zanimljivo je da u izvorniku za broj 500 ne stoji uobičajeno slovo f, nego »ja«. (1926:

2 Iza završne zastavice stoji naknadni zapis s bilješkom o posjedu Libra.

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3