Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

O znanstvenom kolokviju

Dana 23. listopada 2020. u Knjižnici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan je skup 500 godina Libra, prema najavljenom programu. Održana su sva izlaganja, a pet njih videovezom. Tehnika je odlično funkcionirala, pa su se provele i plodonosne diskusije. Recenzirani radovi bit će objavljeni 2021. godine u zborniku i na ovim stranicama.

Kolokvij i Libro u medijima

Na poziv za sudjelovanje odazvalo se 15 izlagača, sve redom afirmiranih stručnjaka iz područja starije hrvatske književne i jezične povijesti te paleoslavistike i slavenske paleografije, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Italije.

Program kolokvija

10:00

Otvaranje kolokvija

10:15 – 11:45

Voditeljica: Dolores Grmača

Mateo Žagar
Libro od mnozijeh razloga u kontekstu dubrovačke ćiriličke pismenosti

Kristian Paskojević
Grafija pisarskih ruku Libra od mnozijeh razloga

Vuk Tadija Barbarić
Usporedba grafijskih rješenja u četirima šesnaestostoljetnim ćiriličnim rukopisima dubrovačke provenijencije

Vera Blažević Krezić i Ivana Eterović
Pogled na jezik Libra od mnozijeh razloga u kontekstu hrvatskih književnojezičnih koncepcija 16. stoljeća

12:00 – 13:30

Voditeljica: Ivana Brković

Barbara Lomagistro
Pismo Libra od mnozijeh razloga u okviru pisarske djelatnosti u Dalmaciji

Marinka Šimić i Antonija Zaradija Kiš
Cvijet kreposti u Libru od mnozijeh razloga: animalističke i leksičke osobitosti

Amir Kapetanović
Priča o premudrom Akiru iz Libra od mnozijeh razloga u odnosu na starije i mlađe hrvatske tekstne inačice i njihove različite jezične stilizacije

Lejla Nakaš:
Skazanje i pripovidjenje od suda velikoga (Libro od mnozijeh razloga 49a-56b)

— Stanka za objed

15:30 – 17:45

Voditelj: Mateo Žagar

Josip Vučković
Pamćenje budućnosti: Sud veliki Gospodinov u ćiriličkome Libru od mnozijeh razloga i hrvatskoglagoljski srednjovjekovni narativni prikazi Posljednjega suda

Vesna Badurina Stipčević
Apokrifni tekstovi u Libru od mnozijeh razloga

Milica Mikecin
Apokrifni tekstovi o Abrahamu u Libru od mnozijeh razloga

Marija Ana Dürrigl
Za lubav Isukarsta – pripovijest o sv. Julijanu

Dolores Grmača
Usporedba hagiografija u Libru i u Dubrovačkim legendama

Predviđeno je da izlaganja traju po 15 minuta. Diskusije slijede nakon svake sesije.

18:00

Predstavljanje faksimila i latiničkog prijepisa Libra od mnozijeh razloga 1520, Matica hrvatska, Zagreb 2020.

* Predstavljanje netom objavljenog Libra od mnozijeh razloga (Dubrovnik, 1520), u dva sveska (faksimil i latinički prijepis s komentarima), u izdanju Matice hrvatske odgađa se zbog epidemiološke situacije do daljnjega.

Organizacijski odbor Znanstvenoga kolokvija čine:

  • prof. dr. Mateo Žagar, predsjednik
  • izv. prof. dr. Dolores Grmača, supredsjednica
  • izv. prof. dr. Lahorka Plejić Poje
  • doc. dr. Ivana Brković
  • prof. dr. Tomislav Bogdan
  • prof. dr. Slavica Stojan
HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3